2017
  • 10 Nhà máy ở Đồng Nai (dây chuyền CCL) đi vào hoạt động Khai trương phòng trưng bày nguyên vật liệu của SY tại Việt Nam
  • 05 Khởi công xây dựng nhà máy ở Đồng Nai (dây chuyền CCL)
위로